Họ đang lợi dụng tôn giáo để làm hại đất nước

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trước những hành vi sai trái ngày càng nghiêm trọng của một số linh mục Giáo xứ Thái Hà và Dòng Chúa Cứu thế Việt Nam, dư luận tiếp tục bày tỏ sự công phẫn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/12/205447