HĐND tỉnh An Giang thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội

  Báo Tin Tức TTXVN
  5 liên quanGốcAn Giang

  Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, chiều 12/7, Kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sớm hơn chương trình dự kiến 1 ngày.

  Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

  Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

  Kỳ họp đã thông qua các báo cáo của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và các sở, ban, ngành tỉnh.

  Kỳ họp cũng đã tiến hành thảo luận, chất vấn lãnh đạo các sở ngành về những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm, như: Tình trạng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, hàng giả. Tình hình giá nhiên liệu, vật tư phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao trong khi giá cả nông sản tiêu thụ chưa ổn định, giá cả còn bấp bênh, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, giải pháp phát triển, thu hút đầu tư tại các khu kinh tế cửa khẩu. Việc kiểm tra, giám sát và xử lý ô nhiễm về môi trường, nguồn nước tại các vùng nuôi thủy sản quy mô lớn trên địa bàn tình; hình thiếu thuốc và các trang thiết bị y tế tại các bệnh viện. Công tác phòng, chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết… Tất cả các nội dung chất vấn đã được lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo, thủ trưởng các sở, ngành trả lời khá thẳng thắn, rõ ràng, trách nhiệm.

  Đặc biệt, kỳ họp đã thông qua 24 nghị quyết, trong đó có rất nhiều nghị quyết có vai trò rất quan trọng phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang trong thời gian tới.

  Cụ thể, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; Nghị quyết quy định hoạch toán thu ngân sách Nhà nước đối với khoản thu khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử sụng đất trồng lúa năm 2019 ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh; Nghị quyết bổ sung danh mục dự án ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh.

  Quang cảnh phiên khai mạc.

  Quang cảnh phiên khai mạc.

  Bên cạnh đó, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh An Giang khóa X đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu An Giang.

  Một số nghị quyết khác được thông qua như: Nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc ủy thác nguồn vốn ngân sách tỉnh qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh An Giang để cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2022; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

  Cùng với đó, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh An Giang khóa X thông qua Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết quy định mực thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang.

  Tại kỳ họp, Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đào tạo thành viên, lao động tại hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm cho các ngành, các cấp của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, cũng đã được thông qua.

  Ngoài ra, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh An Giang khóa X thông qua Nghị quyết ban hành quy định việc xử lý đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cư trú và điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030…

  Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

  Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

  Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang yêu cầu, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh, các cấp, ngành khẩn trương, nghiêm túc triển khai, thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối bố trí nguồn lực của Trung ương và của địa phương. Đồng thời, các cấp, ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thường xuyên đánh giá kết quả triển khai thực hiện để phát huy những mặt tích cực, kịp thời có giải pháp khắc phục những vướng mắc, bất cập, phát sinh.

  Đồng thời Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội, các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo các quy định hiện hành của Chính phủ.

  Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là thực hiện quyết liệt các biện pháp trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông; lắng nghe các ý kiến phản ánh của cử tri; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh điểm nóng…

  Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh An Giang, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, các ngành, các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung thời gian, nguồn lực, công sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh ra.

  Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

  Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/hdnd-tinh-an-giang-thong-qua-nhieu-nghi-quyet-quan-trong-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-20220712201657052.htm