Hầu hết đều thực hiện đúng chức năng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Từ ngày 15 đến ngày 24-10, Sở Xây dựng TPHCM đã có đợt kiểm tra điều kiện năng lực của một số tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng năm 2007. Cụ thể là kiểm tra việc quản lý dự án, lập dự án, tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát xây dựng của các doanh nghiệp; các cá nhân hành nghề tư vấn xây dựng, thi công xây dựng, chủ nhiệm lập dự án, giám đốc tư vấn quản lý dự án, chủ nhiệm khảo sát xây dựng…

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2007/10/127300