Hậu “cứu net”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Đóng cửa phòng lại, bật PC lên, đeo tai nghe vào, Hà lại tìm được thế giới của riêng mình, không còn những lời mạt sát của bố, không còn ai gọi em là con hoang.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=153952