Hải Phòng: Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số hiệu quả cao và tránh lãng phí

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng vừa họp phiên thứ 2 nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trong 6 tháng qua, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều Hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm một số địa phương, đơn vị… Hạ tầng số được thúc đẩy triển khai; hạ tầng băng thông rộng di động 4G phủ đến 100% cấp huyện và cấp xã trên địa bàn thành phố; hoàn thành đưa vào khai thác mới 214 trạm BTS công nghệ 4G, tăng 11% so với số liệu thống kê cuối năm 2021… Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối đến hầu hết các cơ quan cấp xã, trừ 2 xã huyện đảo; thành phố hoàn thành kết nối kênh truyền số liệu chuyên dùng tới 251/253 Sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, đạt 99,2%...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các ngành, địa phương và người dân thời gian qua đã tích cực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, chuyển đổi số là nhiệm vụ mới và khó do đó việc triển khai tại nhiều Sở, ngành, quận, huyện hiện còn lúng túng, nhiều nhiệm vụ còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, cuộc họp hôm nay là rất quan trọng để nhìn nhận, đánh giá lại những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tháo gỡ, bảo đảm việc thực hiện chuyển đổi số mang lại hiệu quả cao và tránh sự lãng phí.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến tham luận nêu bật những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số như: Các cuộc họp không giấy tờ; đẩy mạnh sử dụng chữ ký số; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đề xuất Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố xem xét và có hướng giải quyết trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thành phố đề nghị các Sở, ngành, quận, huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 đã được thành phố giao tại Kế hoạch số 74 của UBND thành phố, trong đó tập trung làm việc với các Bộ, ngành để giải quyết các khó khăn về nền tảng số, hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, các định mức chi cho số hóa dữ liệu… Cần sớm hình thành trung tâm dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung của thành phố Hải Phòng; tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục hành chính…

Đăng Hùng

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hai-phong-trien-khai-nhiem-vu-chuyen-doi-so-hieu-qua-cao-va-tranh-lang-phi-336066.html