Hải Phòng thành lập 2 Tổ công tác tháo gỡ vướng giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch và Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng làm tổ trưởng 2 tổ công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024…

2 dự án đầu tư công là Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Nghệ thuật - Biểu diễn Hải Phòng được triển khai xây dựng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

2 dự án đầu tư công là Trung tâm Chính trị - Hành chính và Trung tâm Nghệ thuật - Biểu diễn Hải Phòng được triển khai xây dựng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Ngày 23/5, nguồn tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ký quyết định về việc thành lập 2 Tổ công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại các quận huyện và các ban quản lý dự án trực thuộc thành phố.

Theo quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 22/5/2024, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng quyết định thành lập 2 Tổ công tác kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, trong đó, Tổ công tác số 1 do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng làm Tổ trưởng, Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân làm Tổ trưởng.

Tổ công tác số 1 có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các dự án trọng điểm trong năm 2024 với 10 dự án trọng điểm, trong đó, có 4 dự án gồm: dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (tổng mức đầu tư hơn 308,2 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng - giai đoạn 1 (tổng mức đầu tư hơn 375,7 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính cùng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật động bộ Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (tổng mức đầu tư hơn 2.513 tỷ đồng) và dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (tổng mức đầu tư hơn 2.336 tỷ đồng).

Ngoài ra còn có 6 dự án giao thông gồm: dự án đầu tư xây dựng cầu bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng với thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh (tổng mức đầu tư hơn 1.940 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo mở rộng đường tỉnh 352 (tổng mức đầu tư hơn 1.334 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài đến đường trục VSIP và phát triển đô thị vùng phụ cận (tổng mức đầu tư hơn 1.066 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận (tổng mức đầu tư hơn 6.331 tỷ đồng), dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ TP. Thái Bình đi cầu Nghìn (tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng) và dự án tuyến đường từ đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến quốc lộ 10 huyện Vĩnh Bảo (tổng mức đầu tư hơn 1.396 tỷ đồng).

Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính Hải Phòng được đầu tư xây dựng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính Hải Phòng được đầu tư xây dựng tại Khu đô thị mới Bắc sông Cấm

Tổ công tác số 2 có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại các cơ quan, đơn vị (trừ dự án trọng điểm trong năm 2024) gồm các sở ngành Y tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thông, Công an thành phố, UBND các quận huyện cùng 4 Ban quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp).

Theo quyết định của UBND TP. Hải Phòng, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng có trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả giải ngân đến hết ngày 20 hàng tháng (hoặc đột xuất khi có yêu cầu của UBND thành phố) gửi về UBND thành phố và Sở Kế hoạch & Đầu tư trước ngày 23 hàng tháng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực tổng hợp kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trên có sở số liệu của Kho bạc Nhà nước Hải Phòng cung cấp, đề xuất của chủ đầu tư và UBND các quận huyện, Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp đánh giá tình hình giải ngân, các khó khăn vướng mắc của các đơn vị, đề xuất UBND thành phố tổ chức họp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công của các cơ quan đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra.

Các cơ quan đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo tình hình giải ngân gửi UBND thành phố, Sở Kế hoạch & Đầu tư, báo cáo vướng mắc khó khăn và đề xuất kiến nghị (nếu có) tại cuộc họp.

Đối với các chủ đầu tư dự án đầu tư công của thành phố, nội dung kiểm tra đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công sẽ bao gồm tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của từng dự án, vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 (nếu có); báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, đề xuất kiến nghị (nếu có). Đồng thời, xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc kiểm tra, rà soát xử lý các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công của từng dự án.

Đối với UBND các quận huyện được giao làm chủ đầu tư dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư, thực hiện kiểm tra theo nội dung trên như các chủ đầu tư dự án đầu tư công của thành phố. Cùng với đó là công tác phân bổ chi tiết vốn đầu tư công thuộc ngân sách các quận huyện (bao gồm vốn bổ sung có mục tiêu, xây dựng công viên cây xanh, xây dựng xã nông thôn mới, hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng), kết quả phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2024, báo cáo khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Tại UBND các quận huyện sẽ tiến hành kiểm tra rà soát tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của từng nhiệm vụ UBND thành phố giao (vốn bổ sung có mục tiêu, xây dựng công viên cây xanh, xây dựng xã nông thôn mới, hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng), báo cáo khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 đến tháng báo cáo cùng đề xuất kiến nghị (nếu có).

Bên cạnh đó là công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án của thành phố trên địa bàn quận huyện bao gồm kết quả đã thực hiện, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị. Đồng thời, xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra, rà soát xử lý các khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công của từng dự án.

Theo quyết định của UBND TP. Hải Phòng, 2 Tổ công tác kiểm tra đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công sẽ hoạt động từ ngày thành phố ra quyết định thành lập và sẽ tự giải thể sau khi kết thúc niên độ ngân sách năm 2024.

Nam Khánh - Đỗ Hoàng

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/hai-phong-thanh-lap-2-to-cong-tac-thao-go-vuong-giai-ngan-von-dau-tu-cong.htm