Hải Dương: Tăng cường rà soát số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày 21/5, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 (lần 3) để nghe và cho ý kiến các nội dung quan trọng. Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo các nội dung về việc rà soát, lập điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2045; Kế hoạch lập quy hoạch các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; Việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất đai trên địa bàn tỉnh; và các nội dung liên quan đến việc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, qua kết quả tổng hợp Báo cáo rà soát kết quả triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025 của các địa phương đến nay, các dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư có diện tích đất ở 17,76ha (chiếm 2%), dự án đã thực hiện đến bước chấp thuận chủ trương đầu tư có diện tích đất ở 71,99ha (chiếm 8%), dự án đã thực hiện đến bước phê duyệt quy hoạch chi tiết có diện tích đất ở 368,42ha (chiếm 41%), dự án đang triển khai lập quy hoạch chi tiết có diện tích đất ở 437,9ha (chiếm 49%). Tuy nhiên, việc triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm còn chậm và chưa đạt được yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân do sự chưa đồng bộ quy hoạch xây dựng các cấp; giữa phân bổ chỉ tiêu đất và kế hoạch phát triển nhà dẫn đến địa phương không đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục về đầu tư, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và trầm lắng của thị trường bất động sản giai đoạn này.

 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp.

Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các địa biểu dự họp, UBND tỉnh cơ bản thống nhất đối với các nội dung trong báo cáo. Đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát, có kế hoạch phân kỳ lập quy hoạch cho phù hợp, tránh tình trạng lập quá nhiều quy hoạch khu dân cư ở cùng một khu vực đơn vị hành chính cấp xã hoặc liên xã gây lãng phí quỹ đất và nguồn lực lập quy hoạch. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phải tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hiện hành…

Cũng tại phiên họp, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo các nội dung về thực trạng, khó khăn vướng mắc, giải pháp nâng cao tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động trên địa bàn tỉnh và thực trạng, khó khăn vướng mắc, giải pháp nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; tình hình hưởng trợ cấp xã hội một lần của người lao động trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp.

 Toàn cảnh phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường phối hợp với các sở, ngành và các địa phương rà soát số người đã tham gia, chưa tham gia tại các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương; tuyên truyền để người dân, chủ doanh nghiệp, người lao động hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Sau tuyên truyền, vận động, nếu không có chuyển biến sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý và truy thu số tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Các sở, ngành và địa phương hàng tháng đánh giá, báo cáo với UBND tỉnh kết quả số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Trong báo cáo nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp cụ thể cho tháng tiếp theo. Mục tiêu phấn đấu hết năm 2024 có 50% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc…

 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực phát biểu.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực phát biểu.

Cho ý kiến về tình hình cung ứng nước sạch phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương rà soát, tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung thị trấn, quy hoạch chung xây dựng các xã, các quy hoạch xây dựng liên quan... (bao gồm bản đồ quy hoạch cấp nước), bảo đảm thống nhất, đồng bộ các quy hoạch. Phó Chủ tịch Thường trực Lưu Văn Bản yêu cầu Sở Y tế thực hiện công tác ngoại kiểm chất lượng nước sạch định kỳ, đột xuất, đảm bảo khách quan, chính xác đặc biệt đối với đơn vị cấp nước có vi phạm về chất lượng nước sạch. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn, tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch…

Ngoài ra, tại phiên họp, UBND tỉnh cũng thống nhất đối với báo cáo của Sở Tài chính về tình hình quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh.

N.Hường

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hai-duong-tang-cuong-ra-soat-so-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-post296383.html