Hải Dương: Cách chức Bí thư Đảng ủy xã Đồng Gia

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Huyện ủy Kim Thành (Hải Dương) vừa ra quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy xã Đồng Gia đối với ông Nguyễn Ngọc Mầm, người đã có những sai phạm của trong quá trình triển khai việc đền bù, giải phóng mặt bằng khu dân cư của xã.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122916&sub=67&top=40