Hà Tĩnh: Công bố bổ sung giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu các khu vực trong tỉnh

Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa có Văn bản số 1542/SXD-QLHĐXD về việc thông tin về giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu quý I/2024 các khu vực trong tỉnh bổ sung cho danh mục công bố giá vật liệu xây dựng đã ban hành tại Văn bản số 1157/SXD-QLHĐXD ngày 15/4/2024.

Sản phẩm gạch không nung được các đơn vị sản xuất đảm bảo chất lượng phục vụ các công trình sử dụng ngân sách Nhà nước.

Sản phẩm gạch không nung được các đơn vị sản xuất đảm bảo chất lượng phục vụ các công trình sử dụng ngân sách Nhà nước.

Theo đó, bảng thông tin về giá vật liệu do Sở Xây dựng công bố để các chủ đầu tư vận dụng hoặc tham khảo làm cơ sở cho việc lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, không dùng để thanh quyết toán công trình, dự án. Việc thanh quyết toán chi phí phải thực hiện phù hợp với hợp đồng giữa các bên và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm khi tham khảo, vận dụng giá vật liệu trong công bố này đối với việc lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các nội dung khác có liên quan. Đối với gói thầu thuộc đối tượng được quy định tại điểm m Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu 2023, chủ đầu tư ngoài việc tham khảo, vận dụng công bố giá này thì cần phải thực hiện khảo sát nguồn cung cấp vật liệu, thương thảo, đàm phán để lựa chọn giá vật liệu xây dựng đảm bảo kinh tế, cạnh tranh, tiết kiệm, hiệu quả, tránh gây thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Mức giá các loại vật tư, vật liệu xây dựng trong công bố này là mức giá bán lẻ, không bao gồm các chế độ khuyến mãi, giảm giá, chiết khấu thương mại hay bất kỳ hoạt động mang tính kỹ thuật thương mại tương tự nào khác. Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, bình quân trên thị trường trong quý I/2024 tại các nhà máy, đại lý, cửa hàng, tổng kho, điểm cung ứng, nhà cung cấp tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố, thị xã, thị trấn. Riêng đối với đá xây dựng các loại, đất san lấp, cát là giá tại các mỏ, điểm tập kết theo quy hoạch.

Trường hợp chủng loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có nhưng mức giá, chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng, khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công trình thì chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá lựa chọn, xác định giá vật liệu xây dựng trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin về giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại điểm a,b,c mục 1.2.1.1 Phụ lục IV Thông tư số 14/2023/TT-BXD và Văn bản số 460/SXD-QLHĐXD ngày 06/2/2024 của Sở Xây dựng về việc xác định giá vật liệu xây dựng phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng.

Phương Dung

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-tinh-cong-bo-bo-sung-gia-mot-so-loai-vat-lieu-xay-dung-chu-yeu-cac-khu-vuc-trong-tinh-375956.html