Hà Nội: Thu hồi hàng loạt giấy đăng ký kinh doanh dược của các nhà thuốc

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã thu hồi giấy đăng ký kinh doanh dược của 210 cơ sở do chấm dứt hoạt động hoặc không đảm bảo điều kiện duy trì hoạt động.

Người dân chờ lấy thuốc tại nhà thuốc bệnh viện

Người dân chờ lấy thuốc tại nhà thuốc bệnh viện

Trong số đó, có 30 cơ sở bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh Dược do không đảm bảo điều kiện duy trì hoạt động. Số còn lại bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh Dược chủ yếu do ngừng hoạt động.

Chỉ tính riêng trong tháng 11/2023, Sở Y tế Hà Nội đã thu hồi giấy đăng ký kinh doanh của 110 do các cơ sở này chấm dứt hoạt động, ngừng kinh doanh dược.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, Sở Y tế Hà Nội cũng ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận hành nghề dược của 145 người hành nghề kinh doanh dược do có đơn nộp lại.

Quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược năm 2023 (Cập nhật đến ngày 27/11/2023)

Hồ Xuân Mai

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ha-noi-thu-hoi-hang-loat-giay-dang-ky-kinh-doanh-duoc-cua-cac-nha-thuoc-post171843.html