Hà Nội thống nhất mức thu phí sinh hoạt ngoại khóa, tiền nước uống

Để tránh lạm thu, góp phần giải quyết các phát sinh phức tạp trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo.

Thống nhất danh mục các khoản thu, mức thu

Vừa qua, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 15) HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của TP Hà Nội.

Theo Nghị quyết này, từ ngày 8/4/2024 sẽ áp dụng danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo gồm:

Dịch vụ phục vụ bán trú: tiền ăn của học sinh thu ở mức 35.000 đồng/học sinh/ngày đối với bữa trưa; 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với bữa sáng.

Việc HĐND TP Hà Nội ban hành nghị quyết sẽ đưa ra mức thu thống nhất trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập - Ảnh minh họa

Dịch vụ chăm sóc bán trú: 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ trang thiết bị phục vụ bản trú (công cụ, dụng cụ, vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ cho dịch vụ bán trú): mầm non thu ở mức 200.000 đồng/học sinh/năm học; tiểu học, THCS thu 133.000 đồng/học sinh/năm học.

Dịch vụ học 2 buổi/ngày (đối với cấp học THCS): 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ nước uống học sinh: 16.000 đồng/học sinh/tháng.

Dịch vụ giáo dục ngoài giờ (chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục ngoài giờ chính khóa theo quy định của pháp luật): 16.000 đồng/học sinh/tháng

Dịch vụ nuôi dưỡng, chăm sóc ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn): 12.000 đồng/học sinh/giờ (1 giờ = 60 phút).

Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm tiền ăn): 96.000 đồng/học sinh/ngày (1 ngày = 8 giờ).

Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện): 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy.

Dịch vụ hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, bồi dưỡng bổ sung kiến thức các môn văn hóa (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện): 15.000 đồng/học sinh/giờ dạy.

Dịch vụ đưa đón trẻ, học sinh bằng xe ô tô: 10.000 đồng/học sinh/km.

Dịch vụ tiền ở của học sinh nội trú tại một số trường có khu nội trú (không bao gồm Trường Phổ thông dân tộc Nội trú): 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Nghị quyết áp dụng cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); học viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của TP Hà Nội;

Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); cơ sở giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên của TP Hà Nội.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội

Góp phần tránh lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Việc HĐND TP Hà Nội ban hành nghị quyết nêu trên trong thời điểm này là hết sức kịp thời, cần thiết bởi thực tế hiện nay, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của TP Hà Nội thực hiện một số khoản thu khác (ngoài học phí) theo quy định tại Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 và Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 23/1/2018 của UBND TP Hà Nội là chưa phù hợp với thẩm quyền (thẩm quyền quy định các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục theo Luật Giáo dục 2019 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP như nêu trên thuộc HĐND TP).

Đồng thời, mức thu các khoản thu khác theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND được thực hiện từ năm 2013 (đến nay đã hơn 10 năm), Nhà nước đã điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.150 nghìn đồng/hệ số lên 1,8 triệu đồng/hệ số với tỷ lệ tăng khoảng 56,5%. Mặt khác tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng của TP Hà Nội năm 2023 so với năm 2013 là 33,44%.

Trong khi các mức thu các khoản thu khác (dịch vụ hỗ trợ giáo dục) đến nay của TP Hà Nội vẫn giữ nguyên nên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện dịch vụ hỗ trợ giáo dục.

Trong thời gian qua, việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập đang là nhu cầu cần thiết của học sinh, phụ huynh học sinh và các nhà trường. Để tránh tình trạng lạm thu, góp phần giải quyết các phát sinh phức tạp, khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và để các cơ sở giáo dục thực hiện thống nhất, hiệu quả, minh bạch, việc ban hành Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chỉ đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) đã tạo cơ sở pháp lý để các cơ sở giáo dục công lập triển khai thu các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo theo đúng quy định của pháp luật.

Vân Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-thong-nhat-muc-thu-phi-sinh-hoat-ngoai-khoa-tien-nuoc-uong.html