Hà Nội: Số người mắc bệnh sởi có xu hướng giảm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Những bệnh nhân mắc sốt phát ban dạng sơỉnằm rải rác ở 29 quận huyện, 361 xã phường của thành phố.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=133514