Hà Nội sẽ tổ chức phiên giải trình việc giải quyết kiến nghị của cử tri

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026 đến nay.

Theo HĐND TP Hà Nội, mục đích phiên giải trình nhằm đánh giá tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Từ đó, làm rõ những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan đơn vị liên quan. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện, nâng cao kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố trong thời gian tới.

Thường trực HĐND TP yêu cầu UBND TP, các sở, ngành, UBND các quận, huyện báo cáo giải trình về kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình.

Đối tượng giải trình gồm lãnh đạo UBND TP, giám đốc, thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Dự kiến, thời gian tổ chức phiên giải trình vào trung tuần tháng 6/2024 tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Phiên giải trình sẽ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-se-to-chuc-phien-giai-trinh-viec-giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-tri-post577237.antd