Hà Nội quyết thu hồi dự án chậm tiến độ của chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém

UBND TP Hà Nội cho biết, đối với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, kiên quyết thu hồi để thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư khác theo quy định, đồng thời công khai thông tin vi phạm, đưa vào tiêu chí đánh giá và không cho tham gia thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn.

Không cho phép chủ đầu tư cố tình chây ỳ làm dự án tương tự

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 334 về khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm liên quan đến việc diện tích nhà ở bình quân năm 2021 chưa đạt được chỉ tiêu; nhiều dự án phát triển nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP.

Theo đó, để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tổ chức kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị theo kế hoạch. Trong đó, tập trung vào các dự án chậm triển khai năm 2021, 2022 để đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, khu nhà ở theo quy hoạch và dự án được duyệt khớp nối đồng bộ với hạ tầng khu vực.

Hà Nội kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ của chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém. Trong ảnh: Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng - Licogi làm chủ đầu tư vẫn ì ạch triển khai, nhiều khu đất trong dự án bỏ hoang cho cỏ mọc sau 18 năm được phê duyệt.

Hà Nội kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ của chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém. Trong ảnh: Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) do Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng - Licogi làm chủ đầu tư vẫn ì ạch triển khai, nhiều khu đất trong dự án bỏ hoang cho cỏ mọc sau 18 năm được phê duyệt.

Đáng chú ý, đối với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, năng lực kém, TP Hà Nội kiên quyết thu hồi để thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư khác theo quy định, đồng thời công khai thông tin vi phạm, đưa vào tiêu chí đánh giá và không cho tham gia thực hiện các dự án tương tự trên địa bàn thành phố.

Tại kế hoạch này, trong năm 2023, TP Hà Nội sẽ cân đối bố trí đủ vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư sử dụng vốn ngân sách; triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung, nhà ở xã hội cho thuê phục vụ các đối tượng là công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp và học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các cấp độ. Cụ thể, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Hà Nội cũng tiếp tục rà soát các quỹ đất 20%, 25% tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị để phát triển nhà ở xã hội đáp ứng mục tiêu chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố.

Tiếp tục rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Tăng cường thanh kiểm tra dự án chậm tiến độ

Cũng tại kế hoạch này, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu UBND TP thực hiện rà soát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, khu nhà ở;

Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các dự án chậm tiến độ.

Trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất sai mục đích, hoặc không đảm bảo tỷ lệ diện tích đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch và dự án được duyệt.

Báo cáo đề xuất UBND TP giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo thẩm quyền hoặc đề xuất thu hồi, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, UBND TP yêu cầu, tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo nội dung, tiến độ dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận hoặc phê duyệt; rà soát các dự án có tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ được duyệt; việc nhà đầu tư không đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo nội dung dự án đã được phê duyệt;

Xác định cụ thể nguyên nhân chủ quan và khách quan, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định hoặc xử lý theo thẩm quyền, quy định. Xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm quy định về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

Đình Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-quyet-thu-hoi-du-an-cham-tien-do-cua-chu-dau-tu-co-tinh-chay-y-nang-luc-kem-post1497054.tpo