Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1

Diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 629,34 ha, thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn. Dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.

Ngày 16/4, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000.

Theo đó, diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 629,34 ha, thuộc địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn). Dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.

Khu vực quy hoạch gồm các chức năng: hành chính đô thị, quảng trường, công viên cây xanh đô thị, các khu trung tâm thương mại tài chính và dịch vụ, bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim... Đồng thời, là khu vực đô thị hiện hữu chỉnh trang kết hợp phát triển đô thị mới với hệ thống hạ tầng đô thị gắn với cảnh quan tự nhiên đặc trưng khu vực.

Định hướng phát triển không gian đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Định hướng phát triển không gian đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Quy hoạch nhằm triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc Sơn, Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Sóc Sơn đã được phê duyệt và quy định pháp luật về quy hoạch đô thị; thống nhất đồng bộ với nghiên cứu Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ tại Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 16/6/2023.

Đồ án quy hoạch cũng phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng và các quy định của Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Sóc Sơn có liên quan đến phân khu đô thị. Xác định cụ thể hóa phạm vi, ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Trước đó, ngày 11/7/2023 UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 3, tỷ lệ 1/2000, thuộc địa giới hành chính các xã: Phù Linh, Tiên Dược, Tân Minh, Xuân Giang, Đức Hòa, Đông Xuân, Kim Lũ và Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn. Quy mô diện tích đất lập quy hoạch khoảng 1.434,5 ha. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 46.210 người.

Cùng ngày, UBND TP. Hà Nội cũng ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 7, tỷ lệ 1/2000 thuộc địa giới hành chính các xã Phù Linh, Hồng Kỳ, Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Quy mô diện tích đất lập quy hoạch khoảng 560,59ha. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 5.040 người.

Thanh Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-phe-duyet-do-an-quy-hoach-phan-khu-do-thi-soc-son-khu-1-post1629453.tpo