Hà Nội phấn đấu hình thành 10.000 doanh nghiệp công nghệ số

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 184 về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Chỉ tiêu kế hoạch đặt ra là phấn đấu hình thành 10.000 doanh nghiệp công nghệ số và 10 nhóm sản phẩm công nghệ số, là sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội.

Đồng thời, ươm tạo được 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ số có khả năng cung cấp ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của thành phố.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ha-noi-phan-dau-hinh-thanh-10000-doanh-nghiep-cong-nghe-so-245749.htm