Hà Nội không thu phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc không thu phí cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Theo đó, từ ngày 1/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội không thu phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông. Để tiết kiệm ngân sách và đảm bảo chuẩn bị đủ số lượng phôi bản sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ người dân, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến nghị người dân mỗi lần đề nghị cấp bản sao không quá 3 bản.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-khong-thu-phi-cap-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-221595.htm