Hà Nội: Hơn 3.000 người sẽ nhận lương hưu và trợ cấp qua ATM

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hiện tại ở Hà Nội, hình thức trả lương hưu, trợ cấp qua hệ thống thẻ ATM đã được áp dụng tại 5 quận nội thành. Thủ đô Hà Nội đang tiến tới phổ biến hình thức này trên toàn địa bàn, cho tất cả các đối tượng đăng ký.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/11/79028.cand