Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 116 trường công lập

  Tạp chí Giáo dục Việt Nam
  703 liên quanGốcHà Nội

  Tối ngày 9/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023.

  Theo đó, điểm chuẩn dự kiến vào các trường như sau:

  Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2022, học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

  Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 ít nhất 1 điểm.

  Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 3 ít nhất 2 điểm.

  Khi hạ điểm chuẩn, các trường trung học phổ thông công lập được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

  Thiên Nhi

  Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ha-noi-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-vao-lop-10-cua-116-truong-cong-lap-post227921.gd