Hà Nội ban hành tỉ lệ chia nguồn thu từ sử dụng đất

    Gốc

    Đối với các dự án UBND thành phố giao các quận, huyện làm bên mời thầu thì nộp về ngân sách thành phố 70%...

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/17/20080807104412771/nha-dat/ha-noi-ban-hanh-ti-le-chia-nguon-thu-tu-su-dung-dat.htm