Góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 29-6, báo Hoa học trò và Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức “Ngày hội Thế hệ xanh” tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa, Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/172358