Góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sáng qua (26-12), Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (VNDG) tổ chức trao thưởng cho 62 công trình văn nghệ dân gian tiêu biểu năm 2008 và cấp Bằng chứng nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gian Việt Nam cho 4 nghệ nhân. Mùa giải năm nay có nhiều nét mới và những hoạt động trên tiếp tục góp phần phát huy vốn văn hóa truyền thống của dân tộc.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/192340