Google - Yahoo sẽ tạo độc quyền về quảng cáo trực tuyến?

    Gốc

    Hanoinet - Cái bắt tay giữa hai gã khổng lồ Mỹ sẽ giúp họ kiểm soát tới 90% thị trường quảng cáo online, và như thế liên minh này có thể triệt tiêu sự cạnh tranh và mặc sức tăng giá dịch vụ.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=93963