Góc khuất những số phận trớ trêu của tạo hóa

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong cuộc phỏng vấn, anh ra hẹn trước: nếu như bài làm xong rồi, mà không có lợi cho anh ta, anh ta sẽ cancel (hủy bài viết) - thực là một điều không chút hay ho gì đối với những người làm báo.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=45789