Giấy chứng nhận có ghi nợ tiền sử dụng đất: Nên xem xét cho thế chấp

    Gốc

    Tiền sử dụng đất thường chiếm 10-15% giá trị nhà, đất nhưng khi nợ thì cả căn nhà bị “treo“, không giao dịch được. Điều bất hợp lý...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/05/110131/7129