Giấu heroin dưới ao

    4 đăng lạiGốc

    Vợ chồng Công - Tường cho heroin vào ống nhựa thả xuống nước. Khi bọn "chân rết" vào lấy hàng, bọn chúng mới dùng vợt vợt lên, giả như bắt cá để không gây sự chú ý của những người xung quanh.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/76561.cand