Giáo viên dạy thêm giờ sẽ được trả thêm lương

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định không quá 200 giờ tiêu chuẩn/năm...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080918093746769P0C11/giao-vien-day-them-gio-se-duoc-tra-them-luong.htm