Giáo sư Robert Langer được trao giải thưởng Công nghệ Thiên niên kỷ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT – Giáo sư Robert Langer vừa được trao giải thưởng Công nghệ Thiên niên kỷ trị giá hơn 1,2 triệu USD vì những cống hiến to lớn của ông trong lĩnh vực y sinh học. Các chất liệu dùng để sản xuất những bộ phận gắn vào cơ thể bệnh nhân do ông nghiên cứu ra đã cho phép sử dụng liều lượng chính xác và kiểm soát được sự giải phóng dược phẩm trong cơ thể bệnh nhân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124168&sub=72&top=41