Giận chủ phá xe

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Fakirre Khan (SN 1960, ngụ KP7, thị trấn Nhà Bè) có mâu thuẫn với ông Mai Chi Kh. (hàng xóm) nhưng không gặp nhau hòa giải.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/ghi_nhan_tu_phap_dinh/2008/mlfolder.2007-12-28.8759125628/20080811.432