Giải thưởng khoa học và công nghệ lần thứ II-2021 Khánh Hòa: Đề nghị xét tặng 10 công trình

  2 liên quanGốc

  Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh vừa xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ lần thứ II-2021 Khánh Hòa với 12 công trình đủ điều kiện tham gia xét tặng. Kết quả, có 10 công trình được Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh thông qua và thống nhất đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ lần thứ II-2021.

  Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) chuyên ngành cấp tỉnh vừa xét tặng Giải thưởng KH-CN lần thứ II-2021 Khánh Hòa với 12 công trình đủ điều kiện tham gia xét tặng. Kết quả, có 10 công trình được Hội đồng KH-CN chuyên ngành cấp tỉnh thông qua và thống nhất đề nghị Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng KH-CN lần thứ II-2021.

  10 công trình bao gồm: Nghiên cứu sản xuất vắc xin kép vô hoạt phòng bệnh phù đầu và phó thương hàn heo (COLISAL); nghiên cứu hiệu quả và an toàn của bóng phủ thuốc Paclitaxel điều trị tổn thương mạch máu nhỏ và tái hẹp trong sent mạch vành; khảo sát tình hình một số dị tật bẩm sinh ở trẻ em từ 0 đến 36 tháng tuổi trên địa bàn Nha Trang, Cam Ranh và Ninh Hòa; nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và ứng dụng các kỹ thuật truyền dẫn mới cho hệ thống vô tuyến 5G và thế hệ tiếp theo; điều tra, đánh giá hiện tượng dòng Rip (rip current) tại các bãi tắm Khánh Hòa, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phòng tránh; lịch sử giáo dục cách mạng ở Khánh Hòa giai đoạn 1945 - 1975; văn học dân gian Khánh Hòa (văn học dân gian người Việt ở Khánh Hòa); nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hotline vào vệ sinh, sửa chữa lưới điện đang mang điện; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đúc ép nóng composite vào sản xuất vật tư cho ngành Điện; hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vắc xin cúm mùa ở quy mô công nghiệp.

  V.L

  Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/khoahoc-congnghe/202104/giai-thuong-khoa-hoc-va-cong-nghe-lan-thu-ii-2021-khanh-hoa-de-nghi-xet-tang-10-cong-trinh-8212954/