Giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - Đây là nội dung trọng tâm trong hoạt động liên tịch giai đoạn 2009 - 2010 được LĐLĐ và UBND quận 6 - TPHCM giao kết sáng 2-1.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/251031.asp