Giải pháp nào để bình ổn?

    Gốc

    Hanoinet - Theo nhận định của Bộ Công Thương: trong tháng 11, nhiều mặt hàng trọng điểm như lương thực, thực phẩm, muối, phân bón, thép, xi măng… sẽ tiếp tục đứng ở mức cao.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=28387