Giải pháp hàng rong

Đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa, áp dụng nhiều phương thức bán hàng mới… là cách mà nhiều doanh nghiệp (DN) đang lựa chọn để vượt qua khó khăn hiện nay.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200910/20090308001010.aspx