Giải ngân vốn giao thông vượt kế hoạch

Nhiều dự án vượt tiến độ giải ngân, chủ đầu tư phải xin thêm vốn để triển khai những tháng cuối năm. Theo lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ GTVT, theo báo cáo của các chủ đầu tư/ban quản lý dự án, ước đến hết tháng 5, Bộ GTVT giải ngân khoảng 19.800 tỷ đồng, đạt khoảng 33%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/giai-ngan-von-giao-thong-vuot-ke-hoach-121699.htm