Giải bài toán về làm sạch dữ liệu dân cư

Đề án 06/CP là bước cụ thể hóa dữ liệu dân cư và thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, thay đổi thủ tục hành chính (TTHC) thủ công sang phương thức điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp số hóa tất cả thông tin cá nhân, góp phần tạo nền móng xây dựng Chính phủ điện tử, xã hội số thông minh.

Ông Phan Văn liền trình bày kinh nghiệm thực hiện đề án 06/CP

Ông Phan Văn liền trình bày kinh nghiệm thực hiện đề án 06/CP

Thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp và UBND huyện Tịnh Biên, Phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên phối hợp Công an huyện tham mưu UBND huyện tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, ban, ngành, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) theo Quyết định 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện, huyện Tịnh Biên thành lập Tổ công tác công khai các bộ TTHC tại bộ phận "một cửa" 14 xã, thị trấn và trên trang thông tin điện tử. Cùng với thông tin trên đài phát thanh, huyện thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền người dân nhận thức, ý thức việc thực hiện cung cấp thông tin về gia đình, cá nhân, như: Ngày, tháng, năm sinh, nơi ở, giấy khai sinh, khai tử...

Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc cán bộ làm nhiệm vụ triển khai, thực hiện xuyên suốt từ huyện đến xã, thị trấn và cơ sở; phối hợp công an cùng cấp rà soát, đối chiếu để cung cấp thông tin thống nhất, đầy đủ. Bên cạnh đó, xem xét giải quyết ngay TTHC và sự việc có liên quan để làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD, định danh điện tử.

Là đơn vị nòng cốt trong thực hiện Đề án 06, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch 3871/KH-CAT-PC06, ngày 6/10/2022 về mở “Chiến dịch 90 ngày đêm” hoàn thành chỉ tiêu thực hiện Đề án 06/CP theo quy định của Luật Cư trú năm 2020. Quán triệt và thực hiện Kế hoạch 6208/KH-UBND, ngày 24/10/2022 của UBND huyện Tịnh Biên, Phòng Tư pháp phối hợp công an địa phương tổ chức giải quyết lưu động đối với các loại giấy tờ về hộ tịch, sự việc có liên quan phục vụ công tác cấp CCCD, sau đó cơ bản làm sạch cơ sở dữ liệu về dân cư trên địa bàn.

Tính đến ngày 31/12/2022, đoàn công tác của huyện giải quyết 11.691 trường hợp. Trong đó, 874 vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện; 2.498 thuộc thẩm quyền cấp xã, thị trấn; 10.415 trường hợp (tỷ lệ 84,8%) bổ sung ngày, tháng, năm sinh và cấp CCCD; có 3.057 trường hợp thuộc thẩm quyền công an cấp xã, thị trấn; số còn lại đang xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng Tư pháp huyện Tịnh Biên Phan Văn Liền thông tin: “Thực hiện Đề án 06/CP, chúng tôi họp bàn, lập kế hoạch và xem xét giải quyết sự việc. Trước hết, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức xung kích, đi đầu thực hiện chủ trương, ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở.

Cùng với công tác tuyên truyền, huyện vận động, tìm hiểu, phản ánh về khó khăn, thuận lợi của người dân, trong đó nhiều trường hợp là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Khó khăn lớn nhất là một bộ phận còn có tư tưởng không thay đổi thói quen, ngại tiếp cận với công nghệ thông tin, internet, thao tác trên máy tính và điện thoại của đa số, nhất là người cao tuổi chưa đáp ứng.

Để tháo điểm nghẽn này, chúng tôi bám sát cơ sở, hợp tác với người có uy tín ở địa bàn nên các vướng mắc được tháo gỡ. Đặc biệt, trong thực hiện, chúng tôi thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ nên số việc chưa rõ, trục trặc ngay sau đó được giải tỏa. Công việc được giao hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra”.

Đề án 06/CP của Chính phủ xác định 7 quan điểm chỉ đạo lớn; các mục tiêu hướng tới 5 nhóm tiện ích. Cụ thể, ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trong đó ưu tiên hàng đầu là 25 thủ tục thiết yếu liên quan đến người dân. Ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng phục vụ xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Tương ứng với đó là danh mục 52 nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương với các mốc thời gian hoàn thành rất cụ thể. Mục tiêu tổng quát của Đề án 06/CP là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

N.R

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/giai-bai-toan-ve-lam-sach-du-lieu-dan-cu-a353260.html