Gia Viễn quan tâm phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Cùng với sự quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thời gian qua huyện Gia Viễn đặc biệt quan tâm triển khai các giải pháp phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Qua đó, vừa giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Viễn trao Quyết định thành lập Chi bộ Trường Trung cấp nghề Quốc tế, xã Gia Trấn.

Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Viễn trao Quyết định thành lập Chi bộ Trường Trung cấp nghề Quốc tế, xã Gia Trấn.

Đầu tháng 5/2024, Chi bộ Trường Trung cấp nghề Quốc tế (xã Gia Trấn) được thành lập trực thuộc Huyện ủy Gia Viễn với 7 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuân, Bí thư Chi bộ Trường Trung cấp nghề Quốc tế cho biết, việc thành lập Chi bộ đã đánh dấu bước phát triển mới của nhà trường. Ngay sau khi thành lập, Chi ủy đã xây dựng chương trình làm việc, quy chế phối hợp hoạt động với Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể trong trường; đồng thời tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với kế hoạch, chiến lược dạy nghề của nhà trường. Bằng sự gương mẫu, đi đầu của đảng viên, bước đầu Chi bộ đã góp phần giúp Nhà trường ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Chi bộ HTX Dịch vụ du lịch sinh thái Vân Long (xã Gia Vân) được thành lập năm 2021 với 5 đảng viên. Trong hơn 3 năm qua, Chi bộ đã thực sự phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị, tích cực tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của các cấp về phát triển du lịch tới đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng Khu du lịch sinh thái Vân Long trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. "Từ khi thành lập Chi bộ, hiệu quả hoạt động của HTX đã nâng lên rõ rệt. Mỗi đảng viên đều phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, nội bộ luôn đoàn kết, nhận thức của thành viên trong HTX về phát triển du lịch được nâng lên. Nhờ đó, Khu du lịch sinh thái Vân Long ngày càng thu hút nhiều du khách đến tham quan. Năm 2023, Khu du lịch đón hơn 70.000 lượt khách, chủ yếu là khách quốc tế. Trong 4 tháng đầu năm 2024, đã thu hút trên 27.000 lượt khách và dự kiến cả năm sẽ đạt trên 80.000 lượt khách." -Đồng chí Trần Xuân Quang, Bí thư Chi bộ HTX Dịch vụ du lịch sinh thái Vân Long cho biết.

Để thành lập được Chi bộ tại Trường Trung cấp nghề Quốc tế hay Chi bộ HTX Dịch vụ du lịch sinh thái Vân Long cũng như nhiều doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện là sự nỗ lực và quyết tâm của các cấp ủy đảng huyện Gia Viễn. Đồng chí Lưu Thị Huyền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Viễn cho biết: Xác định rõ công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2020".

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo khảo sát nắm chắc tình hình các tổ chức đảng, đảng viên, các đoàn thể chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chính trị- xã hội, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công nhân, người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp như thông qua các hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, để tạo chuyển biến tư tưởng của chủ doanh nghiệp, các ban, ngành, tổ chức của huyện nhiều năm kiên trì gặp gỡ trao đổi, thuyết phục. Nhờ sự bền bỉ "mưa dầm thấm lâu", không ngừng đổi mới hình thức tiếp cận, tuyên truyền, nhiều chủ doanh nghiệp trong huyện đã hiểu hơn và đồng ý thành lập tổ chức đảng.

Huyện cũng tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, trong đó nhấn mạnh yêu cầu quan tâm kết nạp đảng viên là công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước....; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể và định hướng giải pháp thực hiện cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện. Chủ động đổi mới cách tạo nguồn, phương pháp bồi dưỡng lý luận, linh hoạt tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng quần chúng ưu tú là cán bộ, công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp.

Với cách làm cụ thể, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo nguyên tắc của Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ huyện, đến nay, công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã đạt được kết quả rõ nét. Khi bắt đầu thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện chỉ có 2 tổ chức đảng với 34 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Sau hơn 7 năm thực hiện, Gia Viễn đã thành lập mới 7 tổ chức đảng, kết nạp 23 đảng viên, trong đó có 8 đảng viên là chủ doanh nghiệp; nâng số tổ chức đảng tại khu vực này lên 9 chi bộ với tổng số 57 đảng viên.

Việc phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và người lao động về công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Viễn Lưu Thị Huyền cũng cho biết, để tiếp tục tăng cường xây dựng và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy về thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong đó tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò, vị trí, sự cần thiết của các tổ chức đảng đối với doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Viễn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Bài, ảnh: Hồng Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/gia-vien-quan-tam-phat-trien-dang-trong-doanh-nghiep-ngoai/d2024052308203730.htm