Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư

Chiều 18/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước Pakistan, Mozambique và Timor Leste tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-dai-su-cac-nuoc-trinh-quoc-thu-124802.htm