Giá vàng lên xuống thất thường, các giao dịch trầm lắng

    Gốc

    (HNMĐT) - Vài ba ngày qua, giá vàng trong nước lên luôn có "điệp khúc" tăng-giảm thất thường. Với diễn biến này, thị trường không sôi động như những ngày giá vàng cao ở mức đỉnh mà ngược lại, tương đối trầm lắng.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/150553