Gia Lai đón công dân đi bộ về quê từ Long An

    2 liên quanGốc

    23 người trong nhóm 94 người đi bộ từ Long An đã về đến quê nhà.

    Nguồn PLO: https://tv.plo.vn/video/video-gia-lai-don-cong-dan-di-bo-ve-que-tu-long-an-1021701.html