Giá đất đô thị ở Đồng Tháp cao nhất 15 triệu đồng/m2

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Theo quy định về mức giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa được UBND tỉnh ban hành, địa bàn có mức giá đất đô thị cao nhất là thị xã Sa Đéc...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/12/27/094233/12067