GDP tăng 8,5%; tham nhũng lãng phí còn gây bức xúc

    3 đăng lạiGốc

    Nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2007 ước tăng khoảng 8,5% so với kế hoạch 8,2% – 8,5%

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/204880.asp