Gánh chữ nơi giảng đường online

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Những khái niệm như con đường đến trường, lớp học, sách vở, thầy trò... đang dần được tích hợp vào những cú nhấn chuột khi e-learning trở thành hình thức học tập không thể thiếu với một bộ phận "học trò" Việt Nam. Các giảng đường online ngày càng thêm sôi động bởi những rào cản về sự sẻ chia kiến thức được xóa bỏ. Dĩ nhiên, hành trình gánh chữ nơi giảng đường online vẫn không thể thiếu một tinh thần học tập nghiêm túc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118969&sub=74&top=41