Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam

    Báo VTC News
    Gốc

    Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin đã dành gần 1 tỷ đồng để hỗ trợ các chi hội trong cả nước tổ chức các hoạt động giúp đỡ nạn nhân, nhân ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam 10/8.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260855/Default.aspx