EU không có kế hoạch giải cứu

    Gốc

    Hanoinet - Đêm qua , lãnh đạo bốn nước đã có cuộc họp để thảo luận cuộc khủng hoảng ngân hàng trong khu vực do tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99701