Emulex gói công nghệ mạng FCoE, iSCSI, IP vào một chip

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Emulex đang phát triển một bộ tương hợp mạng hội tụ (converged network adapter – CNA) được tối ưu cho các máy ảo, hỗ trợ nhiều giao thức trên cùng một chip.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13075&chnlid=20&t=pcolarticle