Đừng ra đi như cơn gió!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Có lẽ người đó đã đồng cảm với những bài viết của tôi nên xuất hiện một cách bất chợt và cũng muốn ra đi bất chợt như cơn gió vậy. Nhưng tôi không thể để người ấy ra đi như thế vì tôi quý mến người đó.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=115174