Đúng lúc-Đúng chỗ

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Chuyện đã được cha ông răn dạy bao đời nay, từ "Ăn tùy nơi-chơi tùy chốn", "Nói đúng lúc-chúc đúng chỗ", đến cả "Gãi đúng chỗ ngứa"... trở thành tiềm thức dân ta. Điều đáng nói là: việc vận động làm theo một chuẩn mực thẩm mĩ xã hội (như đang đề cập) phải là những quá trình, không ai có thể làm tốt ngay được...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.vanhoa.doisongvanhoa.41406.qdnd