Dự kiến mức tăng học phí tính theo mức từ 4-8% thu nhập của gia đình HSSV

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong năm học mới 2008-2009, ngân sách chi cho giáo dục đại học là khoảng 13% tổng chi ngân sách các cấp học giai đoạn 2008-2012 (khoảng 0,64% GDP). Phấn đấu đến năm 2020, chi ngân sách cho giáo dục đại học chiếm từ 0,8-1% GDP.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=94163