Dự án 'Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn' được cấp Bằng bảo hộ của Hoa Kỳ

Chiều 5/1, Đại học Đà Nẵng cho biết, Dự án 'Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn' do nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng vừa được Cơ quan Sở hữu Trí tuệ USPTO (Hoa Kỳ) cấp Bằng bảo hộ.

Dự án “Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn” được cấp Bằng bảo hộ của Hoa Kỳ.

Dự án “Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn” được cấp Bằng bảo hộ của Hoa Kỳ.

Dự án do nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng gồm PGS, TS Nguyễn Tấn Hưng, Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến Đại học Đà Nẵng và TS Lê Thái Sơn, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (đồng chủ nhiệm).

Dự án nghiên cứu do nhóm thực hiện từ tháng 9/2019 nhằm mục tiêu thiết kế và phát triển hệ thống thông tin quang thông minh có dung lượng truyền dữ liệu cực lớn (10¹² bit/s) cho mạng Internet trong tương lai.

Bằng nỗ lực và sáng tạo, nhóm nghiên cứu đã gặt hái được những kết quả nổi bật (so với đăng ký thuyết minh ban đầu): Có kết quả thực nghiệm truyền dữ liệu dung lượng đến 1.200 Gigabit/s với hiệu suất phổ 5.25 bit/s/Hz bằng kỹ thuật tách sóng trực tiếp.

Các kết quả nghiên cứu được công bố quốc tế, hỗ trợ đào tạo sau đại học gồm 6 bài báo trên Tạp chí quốc tế uy tín (SCIE Q1); 1 bài báo Kỷ yếu hội thảo (A*); 1 bài báo Kỷ yếu hội thảo quốc tế (giải Best Paper Award); 1 patent đã được cấp Bằng bảo hộ bởi USPTO tại Hoa Kỳ (sau hơn 1 năm đăng ký) và 3 patents được chấp nhận đăng ký và hỗ trợ đào tạo 3 nghiên cứu sinh.

Mô tả dự án “Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn”.

Theo PGS, TS Nguyễn Tấn Hưng, Chủ nhiệm dự án: Dự án này đã phát triển kỹ thuật tiên tiến nhằm phát hiện, khắc phục các yếu tố làm suy giảm chất lượng hệ thống (bao gồm các méo dạng tín hiệu tuyến tính và phi tuyến), giúp vượt qua các giới hạn Shannon phi tuyến (nonlinear Shannon limits) về dung lượng truyền thông tin. Thay vì thực hiện các nghiên cứu “an toàn”, chúng tôi đã mạnh dạn tiến hành các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn hơn, chấp nhận rủi ro cao, đúng như nội hàm của hoạt động nghiên cứu đổi mới sáng tạo.

Kết quả đạt được thực sự ngoài mong đợi với các công bố khoa học (thiết lập được kỷ lục truyền dữ liệu dung lượng đến 1.200 Gigabit/s với hiệu suất phổ 5.25 bit/s/Hz bằng kỹ thuật tách sóng trực tiếp) trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành hàng đầu trong lĩnh vực thông tin sợi quang.

“Đặc biệt, lần đầu tiên nhóm nghiên cứu tiếp cận, tham gia đăng ký Bằng độc quyền sáng chế với sự đồng hành của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Với Bằng độc quyền sáng chế đã được bảo hộ quốc tế, trong thời gian đến, nhóm nghiên cứu dự án sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn nghiên cứu phát triển (R&D) để hoàn thiện đưa sản phẩm thương mại “smart optical transceiver” ứng dụng thực tiễn đem lại những lợi ích cho khoa học, doanh nghiệp và cộng đồng”, PGS, TS Nguyễn Tấn Hưng cho biết thêm.

Tin, ảnh: ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/du-an-thong-tin-quang-thong-minh-cho-mang-du-lieu-cuc-lon-duoc-cap-bang-bao-ho-cua-hoa-ky-post733417.html