Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè: Chỉ lùi tiến độ chứ không ngưng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    1 đăng lạiGốc

    Vừa kẹt mặt bằng, vừa bị chồng dự án. Những đoạn, tuyến đường lùi thời gian thi công: Cộng Hòa, Bùi Thị Xuân, Bành Văn Trân...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/02/24/090500/13008